Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne - poradnik dla emitentów

Stan prawny na dzień: 15 listopada 2018 r.

Niniejsza publikacja wydana została w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w niej zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej oraz inwestycyjnej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte przez czytelnika na rynku finansowym, na podstawie zawartych w niniejszej publikacji informacji.

OBJAŚNIENIE UŻYTYCH SKRÓTÓW
Akty prawne
Ustawa o ofercie
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.).
Ustawa o obrocie
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.).
Kodeks Spółek Handlowych lub KSH
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.).
ustawa o rachunkowości
ustawaz dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz....
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację