Jak obliczać zasiłek chorobowy - poradnik krok po kroku - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Jak obliczać zasiłek chorobowy - poradnik krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Jak obliczać zasiłek chorobowy - poradnik krok po kroku

Znacząca część ubezpieczonych bądź obowiązkowo, bądź dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W konsekwencji w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy wskutek choroby przysługuje im z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego. Zasady obliczania tego świadczenia pieniężnego zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Punkt wyjścia do obliczenia zasiłku chorobowego stanowi ustalenie podstawy jego wymiaru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?