Skibińska Małgorzata, Jak liczyć terminy i stan zatrudnienia na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych?

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak liczyć terminy i stan zatrudnienia na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych?

Praktyka pokazuje, iż pracodawcy bardzo często stosują ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Ustawa znajduje zastosowanie u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników i o ile przyczyny rozstania z pracownikiem leżą po stronie pracodawcy. Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych w stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych dotyczy liczenia terminów i stanu zatrudnienia. Niniejszy poradnik na przykładach przedstawia najczęściej nurtujące pracodawców problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX