Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

IP BOX - PIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r.

1 Wprowadzenie
1.1Zakres Objaśnień

1. Niniejsze objaśnienia podatkowe (dalej: „Objaśnienia IP Box” lub „Objaśnienia”) dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową

dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

(ang. ąualified intellectual property, dalej również: „kwalifikowane IP”), tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: „ustawa o PIT”) oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej „ustawa o CIT”). Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa wprowadzająca”).

2. Oprócz ww. przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT o charakterze materialno-prawnym, art. 24 ustawy wprowadzającej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację