Kwietko-Bębnowski Marek, Informatyzacja sądów administracyjnych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Informatyzacja sądów administracyjnych

W dniu 31.05.2019 r. weszły w życie najistotniejsze zmiany w ustawie z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – odnoszące się do informatyzacji sądów administracyjnych, a w szczególności postępowań przed tymi sądami. Po roku obowiązywania nowych przepisów warto dokonać próby ich oceny z punktu widzenia głównych adresatów zmian, czyli stron postępowania i ich pełnomocników. W artykule poruszono najistotniejsze problemy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych w praktyce oraz ze stosowaniem nowych przepisów. Wskazano też na możliwe kierunki wykładni nowych norm prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy