Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Informacja dotycząca objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którą opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jednocześnie uległy zmianie przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące kwestie związane z zabezpieczeniami akcyzowymi polegające na objęciu tymi przepisami opłaty paliwowej. Zgodnie ze zmienionymi przepisami kwota zabezpieczenia akcyzowego powinna obejmować zarówno powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX