Krywan Tomasz, Indywidualne mikrorachunki podatkowe

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Indywidualne mikrorachunki podatkowe

1.01.2020 r. weszły w życie przepisy o indywidualnym rachunku podatkowym wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na rachunek ten dokonywane są m.in. wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access