Kowalski Radosław, Fundusz inwestycyjny jako alternatywa dla niezdecydowanych na estoński CIT

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Fundusz inwestycyjny jako alternatywa dla niezdecydowanych na estoński CIT

Podatnicy CIT będący spółkami z o.o., akcyjnymi, prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami komandytowymi lub komandytowo-akcyjnymi mogą korzystać ze szczególnego rozwiązania prawnopodatkowego, które ma wpływać pozytywnie na ich rozliczenia podatkowe. Jest to instytucja o charakterze fakultatywnym, odwołująca się do wewnętrznego funduszu inwestycyjnego, a jej wybór leży wyłącznie w gestii podatnika spełniającego warunki normatywne. W niniejszej publikacji przybliżone zostały warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać z takiego rozwiązania, zasady stosowania nowych przepisów, korzyści, jakie ono niesie, ale również związane z nimi ryzyka. Wszystko to ma służyć temu, aby podatnik mógł ustalić, czy jemu przysługuje prawo do skorzystania z preferencji, a jeżeli tak to jakie działania musi podjąć w tym celu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX