Finanse, księgowość i sprawozdawczość Programu 500+ - OpenLEX

Błaszko Adam, Finanse, księgowość i sprawozdawczość Programu 500+

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 sierpnia 2017 r.
Autor:

Finanse, księgowość i sprawozdawczość Programu 500+

Nowe zadania jakie zostały nałożone na organy właściwe gmin i miast poprzez ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wymagają od organów administracji samorządowej odpowiedniego przygotowania zarówno od strony administracyjnej, jak i księgowej. W niniejszym poradniku zostały omówione najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem samorządów do realizacji Programu 500+ od strony finansowo-księgowej oraz związane z nim zagadnienia dotyczące organizacji obsługi księgowej i sprawozdawczości Programu 500+.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX