Ewidencja usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych (eksport usług) - OpenLEX

Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Ewidencja usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych (eksport usług)

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Ewidencja usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych (eksport usług)

Wiele przedsiębiorstw prowadzi wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Przepisy bilansowe nie dzielą zdarzeń gospodarczych na transakcje krajowe i zawierane w obrocie zagranicznym. Prawo podatkowe jest w tym zakresie odmienne. Jest ono źródłem praw i obowiązków jednostki i w tym zakresie wpływa na księgi rachunkowe. Na gruncie podatku od towarów i usług ustawodawca dzieli transakcje w obrocie zagranicznym na eksport towarów, import towarów, eksport usług, import usług, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wewnątrzwspólnotową nabycie towarów. Dla tych transakcji ustawodawca opracował szczególne przepisy. Niniejszy poradnik ma na celu przybliżyć sposób w jaki jednostki powinny ewidencjonować w swoich księgach rachunkowych eksport usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX