Pilch Hubert, Ewidencja odsetek, kar umownych oraz kosztów postępowania windykacyjnego u wierzyciela i dłużnika

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja odsetek, kar umownych oraz kosztów postępowania windykacyjnego u wierzyciela i dłużnika

Poradnik w sposób kompleksowy wyjaśnia zasady ewidencji odsetek, kar umownych oraz kosztów postępowania windykacyjnego u wierzyciela i dłużnika. Zawarte w nim przykłady ukazują, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych: odsetki za zwłokę, stałą rekompensatę za koszty windykacji, koszty postępowań windykacyjnych, sądowych oraz kar umownych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX