Ewidencja księgowa wpłat na PFRON oraz otrzymanych dofinansowań - OpenLEX

Stręk Katarzyna, Ewidencja księgowa wpłat na PFRON oraz otrzymanych dofinansowań

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja księgowa wpłat na PFRON oraz otrzymanych dofinansowań

Poradnik przedstawia w sposób kompleksowy zagadnienie ewidencji księgowej obowiązkowych wpłat na PFRON pracodawców i otrzymywanych z Funduszu dofinansowań. Wskazano i zilustrowano na przykładach podstawowe zasady ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, jakie występują w obu powyższych przypadkach. W poradniku zamieszczono ponadto ogólne informacje dotyczące funkcjonowania systemu obowiązkowych wpłat na PFRON pracodawców oraz dofinansowań wypłacanych przez Fundusz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX