Ewidencja księgowa i sprawozdawczość gruntów w użytkowaniu wieczystym JST - OpenLEX

Ostapowicz Ewa, Ewidencja księgowa i sprawozdawczość gruntów w użytkowaniu wieczystym JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja księgowa i sprawozdawczość gruntów w użytkowaniu wieczystym JST

Z dniem 1.01.2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości X kadencji, które odbyło się 22.01.2019 r. podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia stanowiska "w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności". Uchwała uwzględnia postanowienia ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?