Epidemia COVID-19 a kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia - poradnik na przykładach - OpenLEX

Lesińska Joanna, Epidemia COVID-19 a kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Epidemia COVID-19 a kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia - poradnik na przykładach

Jak co roku, w czasie ruchu kadrowego dyrektorzy muszą się zmierzyć z koniecznością zwolnienia niektórych nauczycieli z powodu zachodzących zmian organizacyjnych w samorządowych szkołach, przedszkolach i placówkach, aby stan zatrudnienia w nowym roku szkolnym odpowiadał aktualnym potrzebom danej jednostki oświatowej. Opracowanie i stosowanie kryteriów wyboru nauczycieli, z którymi zostaną rozwiązane stosunki pracy, obecnie dodatkowo komplikuje stan epidemii koronawirusa.

Niniejszy poradnik prezentuje kryteria uznawane za dopuszczalne i niedopuszczalne w świetle dotychczasowego orzecznictwa sądów oraz zawiera wskazówki dotyczące uwzględniania poszczególnych przesłanek wyboru nauczycieli do zwolnienia w sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19. Z tego względu opracowanie można w szczególności polecić dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?