Elektroniczne sprawozdania  finansowe od 1 października 2018 r. - OpenLEX

Stręk Katarzyna, Elektroniczne sprawozdania  finansowe od 1 października 2018 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczne sprawozdania  finansowe od 1 października 2018 r.

W niniejszym komentarzu przedstawiono zakres wprowadzonych od 1.10.2018 r. zmian w zakresie sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych przez poszczególne jednostki na nowych zasadach oraz omówiono struktury logiczne dotychczas opublikowane przez Ministerstwo Finansów jako wzorcowe i obowiązkowe do stosowania przez znaczną część podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie polskich przepisów. Opracowanie w sposób szczegółowy przedstawia nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych przekazywanych obowiązkowo do KRS (RDF) oraz urzędu skarbowego. Szczególną uwagę poświęcono obowiązkom jednostek sporządzających sprawozdania finansowe w zależności od ich rodzaju oraz technicznym aspektom wykonywania tych obowiązków. Zostały omówione najważniejsze aspekty związane z opublikowanymi w BIP wzorcowymi strukturami logicznymi sprawozdań finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX