Efektywna samoocena w kontroli zarządczej - OpenLEX

Przybylska Joanna, Efektywna samoocena w kontroli zarządczej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Efektywna samoocena w kontroli zarządczej

Mimo iż za całokształt kontroli zarządczej odpowiada kierownik jednostki, to w rzeczywistości w tworzenie tego systemu zaangażowane są wszystkie osoby uczestniczące w zarządzaniu jednostką. Na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w jednostce w zakresie kontroli zarządczej wpływ mają jednak wszyscy pracownicy zatrudnieni w danym podmiocie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX