Liżewski Sławomir, Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i charakterem działalności gospodarczej. Jedną z form może być działalność prowadzona w formie spółki cywilnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX