Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych w okresie ograniczenia funkcjonowania oświaty - zmiany

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie naruszyło praw jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do dotacji. Organy dotujące nie zostały zwolnione z obowiązku dotowania tych jednostek. Nie uległy również zmianie kryteria przyznawania dotacji mające swoje źródło w przepisach ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dalej u.f.z.o. W szczególności należy mieć na względzie obowiązek udzielania dotacji na każde dziecko, ucznia czy wychowanka. Zasadnicza zmiana formuły w tym zakresie jest jednak skierowana pod adresem szkół i placówek niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Została ona ujęta w treści § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.s.r.c.o. Przepisy te na zostały poddane licznym nowelizacjom, w tym również nowelizacji od bieżącego roku 2021. Z tego względu warto dokonać próby usystematyzowania zagadnienia, z uwzględnieniem sytuacji mogących wystąpić w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?