Dotacje w instytucjach kultury - ewidencja księgowa - OpenLEX

Błaszko Adam, Dotacje w instytucjach kultury - ewidencja księgowa

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dotacje w instytucjach kultury - ewidencja księgowa

Opisane w poradniku zagadnienia dotyczą specyfiki funkcjonowania instytucji kultury z zaznaczeniem odmienności tej formy prowadzenia działalności na tle innych przewidzianych przepisami prawa. Poradnik ma na celu przybliżenie ewidencji księgowej dotacji na wskazanych przykładach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX