Dostosowanie pozwoleń z zakresu gospodarowania odpadami- o tym musisz pamiętać - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Dostosowanie pozwoleń z zakresu gospodarowania odpadami- o tym musisz pamiętać

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dostosowanie pozwoleń z zakresu gospodarowania odpadami- o tym musisz pamiętać

1.Wprowadzenie

Ustawa z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., które w większości weszły w życie 5.09.2018 r. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim rozwiązanie problemu porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak również problemu zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów poprzez doprecyzowanie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów.

Dla prawidłowego funkcjonowania znowelizowanego systemu niezbędne jest prawidłowe dostosowanie zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie/zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów wprowadzonych wskazaną ustawą nowelizującą. Posiadacze odpadów, którzy przed 5.09.2018 r. uzyskali tego typu decyzje administracyjne, mają obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji. Termin na złożenie takiego wniosku został wydłużony do 5.03.2020 r.

Obowiązek zmiany dotyczy podmiotów gospodarujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX