Matusiakiewicz Łukasz, Doręczenia pism na przykładach - organ podatkowy

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Doręczenia pism na przykładach - organ podatkowy

Problematyka doręczeń to swoisty „temat – rzeka”. Doręczenie jest bardzo istotną z proceduralnego punktu widzenia czynnością procesową. Doręczenie nieprawidłowe jest bowiem doręczeniem nieskutecznym (w istocie możemy wtedy mówić o braku doręczenia). Niniejszy poradnik obejmuje tylko wybrane przykłady związane z doręczeniami, jednak z założenia opracowanie to ma ułatwić zrozumienie podstawowych mechanizmów wiążących się z doręczeniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX