Rudol Kamil, Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji KPA 5 października 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji KPA 5 października 2021 r.

Z dniem 5.10.2021 r. w procedurze administracyjnej nastąpiły zmiany dokonane ustawą o doręczeniach elektronicznych (zmienionej ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych). Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła daleko idące przeobrażenia w zakresie doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym, zmieniając przepisy dotyczące m.in. zasady pisemności, pełnomocnictwa, terminów, ponagleń, doręczeń, wezwań oraz wszczęcia postępowania. Pomimo jednak znacznej liczby wprowadzonych nowelą przepisów k.p.a., które literalnie obowiązać powinny od zakreślonej wyżej daty, w istocie bezwarunkowo weszły w życie jedynie postanowienia uregulowane w art. 14 k.p.a. Wynika to z faktu, że obowiązki organów administracji publicznej prowadzących postępowania na podstawie znowelizowanych przepisów k.p.a. zostały – na mocy ustawy o doręczeniach elektronicznych – odroczone w czasie nawet do 1.10.2029 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX