Dokumentacja pracownicza w praktyce - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia online - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Dokumentacja pracownicza w praktyce - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia online

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dokumentacja pracownicza w praktyce - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia online

Czy oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami (pracy, wynagradzania) musi być na oddzielnym dokumencie, czy można wpisać takie oświadczenie do umowy o pracę?

Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami (pracy, wynagrodzenia) powinny znajdować się w części B akt osobowych. Przedmiotowe oświadczenia nie powinny być zatem włączane do treści umowy o pracę.

Czy jeśli prowadzona jest elektronicznie ewidencja czasu pracy, to czy obowiązkiem jest drukowanie jej co miesiąc i przekazywanie pracownikowi do podpisu? Czy są kategorie dokumentów, które muszą być przechowywane papierowo?

Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoznaczna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej. Brak jest kategorii dokumentów, które muszą być przechowywane w formie papierowej.

W przypadku gdy pracodawca zdecyduje o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej nie musi drukować np. ewidencji lub wniosków z systemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX