Dochody opodatkowane VAT w budżecie JST - prawidłowy sposób ujęcia w księgach budżetu - OpenLEX

Świderek Izabela, Dochody opodatkowane VAT w budżecie JST - prawidłowy sposób ujęcia w księgach budżetu

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dochody opodatkowane VAT w budżecie JST - prawidłowy sposób ujęcia w księgach budżetu

Wyniki przeprowadzonej w samorządach kontroli przez NIK wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie ujmowania dochodów w budżetach samorządów związanych z rozliczeniami VAT. Problem najczęściej bierze się stąd, że każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) przejmując obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne, opracowała odpowiednie procedury rozliczeń, w których przyjęto różny (niejednolity) sposób ewidencjonowania i pomniejszania tych dochodów. Spowodowało to, że pomiędzy poszczególnymi JST istniały różnice w zakresie ujmowania VAT. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak przepisów prawnych określających szczególne zasady wykonywania budżetu JST, wynikających z centralizacji rozliczeń VAT. W poradniku chcemy pokazać na czym polega obecna praktyka oraz interpretacja wyjaśnień publikowanych przez MF.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX