Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 czerwca 2018 r.
Autor:

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

data aktualizacji: 02.01.2014 r.

Poradnik dostępny jest bezpłatnie w serwisie www.zus.pl

Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:

w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,

w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.

I.OSOBY DOBROWOLNIE PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zgodnie z art. 7ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 r. przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX