Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania? - OpenLEX

Kręski Tomasz, Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie liczne zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Zmiany te w istotny sposób mogą wpłynąć na wysokość obciążeń fiskalnych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. W związku z powyższym, wielu przedsiębiorców nadal zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania na korzystniejszą i bardziej opłacalną dla nich. Do kiedy zatem przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX