Kręski Tomasz, Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Początek roku dla przedsiębiorców wiąże się z koniecznością wyboru metody opodatkowania na dany rok. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zdecydować w jakiej formie będą opodatkowywać swoje dochody osiągane w 2024 roku w terminie do 20 lutego 2024 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX