Stankiewicz Magdalena, Dłuższy termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dłuższy termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

W związku z trwająca epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access