Kacprzyk Michał, Dłuższy okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dłuższy okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców

W związku z odwołaniem zarówno stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego, rozwiązania dotyczące wydłużenia okresu ważności zezwoleń na pracę z mocy prawa oraz dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie mają obecnie zastosowania

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX