Deklaracje i informacje w podatku od nieruchomości - OpenLEX

Kamiński Krzysztof, Deklaracje i informacje w podatku od nieruchomości

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Deklaracje i informacje w podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jedną z niewielu danin, w której zobowiązanie podatkowe powstaje w dwojaki sposób, tj. poprzez doręczenie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania oraz poprzez zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Każda z tych form powstania zobowiązania podatkowego wiąże się w podatku od nieruchomości z różnym sposobem przekazywania organowi podatkowemu wiedzy o zdarzeniach mających wpływ na podatek. W pierwszym przypadku owo „przekazywanie wiedzy” odbywa się poprzez poinformowanie organu o zaistniałych zdarzeniach, czy inaczej poprzez złożenie stosownej informacji, w drugim natomiast poprzez złożenie deklaracji deklarującej podatek do zapłaty. Tymże właśnie informacjom i deklaracjom poświęcony jest niniejszy poradnik.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX