Czas pracy pracowników samorządowych - poradnik na przykładach - OpenLEX

Surdykowska Barbara, Czas pracy pracowników samorządowych - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy pracowników samorządowych - poradnik na przykładach

Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera w zasadzie przepisów dotyczących czasu pracy. Odsyła w tej kwestii do kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma w tym zakresie pewnych odmienności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX