Zaniewicz Edyta, Cykliczna obsługa księgowa

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Cykliczna obsługa księgowa

Niniejszy poradnik poświęcony jest stałej, comiesięcznej obsłudze księgowej świadczonej na rzecz klienta. Aby to zadanie ułatwić prezentujemy wzory dokumentów istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualnie ujawnione nieścisłości i błędy w procesie księgowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX