Tomaszewska Barbara, Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2021/2022

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2021/2022

W dniu 3 września 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów ustawy wchodzi w życie 18 września 2021 r., pozostałe w 2022 oraz 2023 roku. Jak wynika z uzasadnienia do przepisów nowelizacji, jej celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX