Tomaszewska Barbara, Co powinien zrobić pracodawca jeśli u pracownika stwierdzono koronawirusa?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Co powinien zrobić pracodawca jeśli u pracownika stwierdzono koronawirusa?

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zaliczane jest do jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten nabywa szczególnego znaczenia w momencie ogłoszenia stanu epidemii. Zagrożenie może dotyczyć w mniejszym lub większym stopniu wszystkich pracodawców prowadzących swoją działalność na obszarze objętym stanem epidemii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX