Budowa i przebudowa wjazdów (zjazdów) na posesję - poradnik dla mieszkańca - OpenLEX

Sługocka Martyna, Budowa i przebudowa wjazdów (zjazdów) na posesję - poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Budowa i przebudowa wjazdów (zjazdów) na posesję - poradnik dla mieszkańca

Jak wybudować i przebudować wjazd (zjazd) na posesję?

Czym jest zjazd?

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

WAŻNE! Zjazd nie jest skrzyżowaniem, ale stanowi część drogi.

Zjazd powinien zatem połączyć bezpośrednio drogę publiczną i nieruchomość przy niej położoną (za dopuszczalną należy uznać budowę zjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną) .

Zjazd publiczny a zjazd indywidualny

Zjazd publiczny to zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym.

Zjazd indywidualny to zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Pozwolenie na budowę czy dokonanie zgłoszenia?

Budowa lub przebudowa zjazdów, co do zasady, nie wymaga pozwolenia na budowę.

Budowa zjazdu to nie tylko wznoszenie go od podstaw, ale także jego odbudowa czy rozbudowa. Przebudowa zjazdu to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana jego parametrów użytkowych lub technicznych (eksploatacyjnych) niewymagających...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX