Liżewski Sławomir, Branża turystyczna a PIT

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Branża turystyczna a PIT

Biura podróży to podmioty najczęściej świadczące usługi turystyczne, które określa się jako imprezy turystyczne. Z nimi właśnie zwykle kojarzy się prowadzenie działalności turystycznej. Jak wszystkie inne działalności, tak i ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym. Zależą one oczywiście od jej specyfiki. W tym tekście pokazano też inne podmioty prowadzące działalność turystyczną, a także sytuacje podatkowe, które mogą towarzyszyć tej działalności. Założono przy tym, że chodzi tu o podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX