Bon "500 plus" dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej - zasady przyznawania i rozliczania - OpenLEX

Lesińska Joanna, Bon "500 plus" dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej - zasady przyznawania i rozliczania

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Bon "500 plus" dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej - zasady przyznawania i rozliczania

W bieżącym roku kalendarzowym nauczyciele będą mogli otrzymać jednorazowe dofinansowanie niektórych wydatków poniesionych przez nich w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami. Niniejszy poradnik przedstawia krąg osób uprawnionych i wyłączonych z możliwości skorzystania z uprawnienia oraz szczegółowe warunki otrzymania i poszczególne etapy przyznawania tych środków pieniężnych.

Opracowanie można w szczególności polecić nauczycielom i dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

1.Nowe przepisy wykonawcze

Zagadnienia związane z ubieganiem się i przyznawaniem dofinansowania regulują obowiązujące od 20.11.2020 r. dodane przepisy § 10c i § 10d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.COVID-19 Ponadto pochodzenie środków na bon przewidziano w znowelizowanym

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX