Skrzypska Dorota, Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Komentarz omawia zasady sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wskazując jak należy wypełniać jego poszczególne pozycje w powiązaniu z planem kont.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX