Łyjak Grzegorz, Badanie środowiska pracy w branży energetycznej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Badanie środowiska pracy w branży energetycznej

1.Wstęp

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia znajdujących się w środowisku pracy dostarczają niezbędnych informacji umożliwiających pracodawcy wywiązywanie się z jego podstawowych obowiązków określonych w art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. Do obowiązków tych należą w szczególności:

organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Niezbędnym narzędziem do wypełniania powyższych wymagań niewątpliwie jest ocena ryzyka zawodowego, o której mowa w art. 226k.p., a do której poprawnego wykonania należy skorzystać z danych o występujących stężeniach i natężeniach czynników...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX