Ambroziewicz Maciej, Badania profilaktyczne pracowników krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania profilaktyczne pracowników krok po kroku

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Dlatego też, zanim osoba taka przystąpi do pracy, musi najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu otrzymanym od pracodawcy. Badania te, powinny być powtarzane: okresowo, w zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy, a także w przypadkach wynikających z przepisów prawa. Wspólną cechą badań profilaktycznych jest ich cel, a jest nim ustalenie zdolności zdrowotnej pracownika do wykonywania określonej pracy u danego pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX