Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem

Każdy rodzaj pracy wiąże się z ryzykiem. Obowiązkiem pracodawcy jest więc przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na początku rozpoczęcia działalności, a następnie monitorowanie środowiska pracy tak, aby ocena ryzyka była aktualna. Koronawirus, który może występować w środowisku pracy, w znaczący sposób zmodyfikował organizację procesów pracy. Tym samym należy uznać, że obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, która stanowi punkt wyjścia dla właściwej profilaktyki w związku z COVID-19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX