10 zasad dla urzędu JST podczas kryzysu wywołanego pandemią - OpenLEX

Mielczarek Jakub, 10 zasad dla urzędu JST podczas kryzysu wywołanego pandemią

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

10 zasad dla urzędu JST podczas kryzysu wywołanego pandemią

Celem opracowania planu gotowości na wypadek pandemii było przyczynienie się do podjęcia zdefiniowanych działań i reagowania w odpowiednim czasie na powstające zagrożenie. Do celów pośrednich możemy zaliczyć zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia publicznego, ograniczenie paniki wśród mieszkańców, ograniczenie zakłóceń standardowych działań oraz zmniejszenie potencjalnego konfliktu kompetencyjnego w zespole kryzysowym. Dokument ten zawiera opis zadań organów wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) i innych osób upoważnionych do działania w urzędzie na wypadek pandemii na wszystkich poziomach i fazach kryzysu. Unikalną wartością dodaną ma być poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na terenie danej JST. Właśnie od jej sprawności zależy, jak poradzimy sobie z bieżącym kryzysem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX