10 praktycznych wskazówek, jak przygotować plan działalności jednostki - OpenLEX

Szulin Patrycja, 10 praktycznych wskazówek, jak przygotować plan działalności jednostki

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

10 praktycznych wskazówek, jak przygotować plan działalności jednostki

Nieodzownym elementem efektywnego zarządzania jednostką, bez względu na jej formę prawną, strukturę czy wielkość, jest odpowiedni plan działania. Czas, który zostanie przeznaczony na planowanie działalności, jak również zaangażowanie w ten proces, zaowocują w toku realizacji celów i zamierzeń.

W załączniku do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, plan działalności jednostki został wyróżniony w szczególny sposób. Plan działalności powinien składać się z zadań i celów, natomiast „Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej i jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań” .

Kluczowe znaczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX