Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

"Odmrażanie" szkół w zw. COVID-19 - podsumowanie zmian

W opracowaniu zostały omówione wszystkie najważniejsze zmiany, związane ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzone nowelizacjami rozporządzeń MEN w związku z COVID-19, w zakresie organizacji zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, organizacji konsultacji w szkołach, czy zmian dotyczących kształcenia zawodowego.

1.Wznawianie działalności jednostek oświatowych w ich siedzibach od maja 2020 r.

Stopniowo znoszone jest ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych. Przywracanie prowadzenia zajęć i innej działalności oświatowej, zgodnie z kilkukrotnie nowelizowanym § 2 i 3 r.c.o.f.j.s.o., dotyczy:

- poradni psychologiczno-pedagogicznych – od 4.05.2020 r.,

- przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – od 6.05.2020 r.,

- placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs – od 18.05.2020 r.,

- realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – od 18.05.2020 r.,

- możliwości zakwaterowania uczniów w szkolnym internacie lub w centrum kształcenia zawodowego – od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?