Partyk Aleksandra, Zwrot wniosku o rozliczenie nakładów w toku "działówki" jest zaskarżalny

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zwrot wniosku o rozliczenie nakładów w toku "działówki" jest zaskarżalny

W uchwale z 6 marca 2015 r. Sąd Najwyższy uznał, że wniosek o rozliczenie nakładów, złożony przez uczestnika postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności, jest zaskarżalny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX