Postrzech Łukasz, Zwolnienie z VAT likwidacji szkód ubezpieczeniowych - omówienie wyroku TSUE z dnia 17 marca 2016 r., C-40/15

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Zwolnienie z VAT likwidacji szkód ubezpieczeniowych - omówienie wyroku TSUE z dnia 17 marca 2016 r., C-40/15

Komentarz dotyczy praktycznych konsekwencji wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie możliwości stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do czynności likwidacji szkód ubezpieczeniowych wykonywanych przez podmioty trzecie w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX