Kręski Tomasz, Zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych - omówienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych - omówienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów

Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej spółki - stwierdził Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX