Rosa Agnieszka, ZUS nie określi terminu, w którym pracownik ma wyzdrowieć

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

ZUS nie określi terminu, w którym pracownik ma wyzdrowieć

Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Nie jest konieczne stwierdzenie, że wyzdrowienie ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego.

Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego z 2.02.2016 r. (III UZP 16/15) podjętej na zagadnienie prawne sądu okręgowego: czy przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest ustalenie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy w terminie najdalej 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego, czy też wystarczy pozytywne rokowanie bez ustalenia przewidywanego odzyskania zdrowia w ciągu roku przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego?

W sprawie chodziło o pracownika leczonego onkologicznie kardiologicznie, który najpierw przebywał na zasiłku chorobowym, a na świadczeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX