Janczukowicz Krzysztof, Żołnierz, odmawiając poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, odmawia wykonania rozkazu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Żołnierz, odmawiając poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, odmawia wykonania rozkazu

Przepisy o dyscyplinie wojskowej uprawniają żołnierza do złożenia zażalenia na polecenie poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. To uprawnienie nie znosi jednak obowiązku poddania się badaniu, a co więcej – odmowa wyczerpuje znamiona przestępstwa niewykonania rozkazu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX