Sondej Marek Zbigniew, Zobowiązany z dożywocia nie musi narażać swojego zdrowia, aby wykonać umowę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Zobowiązany z dożywocia nie musi narażać swojego zdrowia, aby wykonać umowę

Nie stanowi rażącej niewdzięczności i wyjątkowego wypadku uzasadniającego rozwiązanie umowy dożywocia opuszczenie gospodarstwa rolnego przez zobowiązanego, choćby prowadziło to do zwiększenia obowiązków dożywotnika, jeżeli przyczyna leżała po stronie innej osoby, zamieszkującej z dożywotnikiem, której zachowanie stanowiło zagrożenie dla dóbr zobowiązanego i jego dziecka orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX