Zmiany w budżecie. Uchwała nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 września 2022 r. - OpenLEX

Krawczyk Ryszard P., Zmiany w budżecie. Uchwała nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 września 2022 r.

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/4/91-92
Autor:

Zmiany w budżecie. Uchwała nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 września 2022 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.; dalej u.f.p.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji gdy uchwała budżetowa przewiduje nadwyżkę budżetową, a nie deficyt, jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa zaciągać zobowiązań na pokrycie deficytu. Również zaciągając tego typu zobowiązanie, nie może przekroczyć limitu kredytów i pożyczek planowanych na dany rok w budżecie.

Poniżej publikujemy pięć rozstrzygnięć o tej tematyce budżetowej:

1)

uchwałę nr 25/68/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3.08.2022 r. dotyczącą uchwały nr XLVIII/528/2022 Rady Miejskiej w O. z 30.06.2022 r. w sprawie zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 i 2024;

2)

uchwałę nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX